Vítejte na portálu anorganické chemie - ACH

K čemu lze portál využít?

Portál anorganické chemie slouží jako komplement k výuce Obecné a anorganické chemie I a II. Materiál nemůže plně nahradit odborný výklad, slouží pouze jako doplněk studia. Na portálu se nacházejí nově vytvořené webové aplikace Nově vytvořené aplikace využívají editoru Marvin JS, kde je možno sestavit elektronový vzorec dané molekuly „krok za krokem“. Na úspěšné sestavení elektronového vzorce navazují otázky, které lze odpovědět právě na základě správného určení rozložení valenčních elektronů v zadané kovalentní molekule. K určení tvaru molekul je uživatel veden přes identifikaci sterického koordinačního čísla centrálního atomu. Tato část je pak doplněna otázkou na dipólový moment zadané molekuly. Ve třetí části uživatel nalezne interaktivní cvičebnici na srovnání délky vazeb a vazebných úhlů v kovalentních molekulách. Tato část je rozdělena na dvě obtížnosti podle probírané látky v rámci předmětů Obecné a anorganické chemie I a II. Na portálu se dále nachází čtyři moduly z původního výukového portálu ECHO-Anorganická chemie:

Autoři

Nově vytvořené webové aplikace vznikly za podpory Pedagogické interní agentury VŠCHT v roce 2016. Na odborné náplni aplikace se podíleli pracovníci Ústavu anorganické chemie doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.; Ing. Irena Hoskovcová, CSc. a prof. Dr. Ing. David Sedmidubský. Programování serverové aplikace realizovali pracovníci Centra informačních služeb VŠCHT Ing. Martin Mastný a Mgr. Miroslav Šimek. Na tomto místě by autoři této aplikace rádi poděkovali autorům modulů výukového portálu ECHO doc. Ing. Olze Smrčkové Csc., Ing. Jiřímu Jirátovi Ph.D., Ing. Jiřímu Znamenáčkovi a Ing. Michalu Božoňovi, na jehož základě vznikly tyto nové produkty. V případě technických potíží a připomínek kontaktujte pracovníky CIS na e-learning@vscht.cz. V případě nalezení faktických chyb v zadání nebo výsledcích nás prosím kontaktujte na rubesovk@vscht.cz.

Návody, literatura

Pro snadnější práci s novými aplikacemi byla vytvořena jednak nápověda zobrazitelná pro každý aktivní krok aplikace a dále jsou k dispozici PDF soubory s rozšířeným návodem a komentáři rozdělené do pěti následujících témat:
Návod Kde se vám bude návod hodit? Odkaz
VYTVOŘENÍ LEWISOVA ELEKTRONOVÉHO STRUKTURNÍHO VZORCE elektronové vzorce Otevřít
CLARKOVA METODA PRO KONSTRUKCE ELEKTRONOVÝCH VZORCŮ MOLEKULÁRNÍCH LÁTEK elektronové vzorce Otevřít
TŘÍDĚNÍ MOLEKUL PODLE LEWISOVY TEORIE KYSELIN A BAZÍ elektronové vzorce Otevřít
ODVOZENÍ TVARU MOLEKULY POMOCÍ METODY VSEPR geometrie molekul, VSEPR Otevřít
ODHAD DIPÓLOVÉHO MOMENTU MOLEKUL geometrie molekul, VSEPR Otevřít
Jako studijní literaturu pro chemické názvosloví a vyčíslování chemických rovnic doporučujeme skriptum V. FLEMR, E. HOLEČKOVÁ: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001.